Aurelion Sol là ai, là gì?

19
2

Aurelion Sol là ai, là gì?

.
Nguồn

19 BÌNH LUẬN

  1. ao shin đã mất tích lâu do kĩ năng và truyền thuyết ko đc như riot mun nên tiếp tục sửa chữa và cho ra sol với một số thứ gần giống với ao shin (thần rồng)

  2. ao shin đã mất tích lâu do kĩ năng và truyền thuyết ko đc như riot mun nên tiếp tục sửa chữa và cho ra sol với một số thứ gần giống với ao shin (thần rồng)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here