Các chỉnh sửa nhỏ

 • Lính SIÊU PHẨM đã quay trở lại!

project minions

Chỉnh Sửa Cân Bằng

Lưu ý: Những chỉnh sửa cân bằng này chỉ mang tính chất thử nghiệm và có thể không xuất hiện trên phiên bản chính thức. Đừng đặt quá nhiều kì vọng!

Tướng

Braum_Square_0 Braum

 • Tuyết Tê Tái (Q) sát thương giảm từ 70/115/160/205/250 xuống 60/105/150/195/240

braumq

CorkiSquare Corki

 • Súng Máy (E)
  • HIỆU ỨNG THAY ĐỔI: Từ giảm một lượng giáp/ kháng phép cộng thẳng (tối đa lên tới 4/8/12/16/20) mỗi đòn thành trừ [20/22/24/26/28% giáp và kháng phép] sau khi đã sử dụng chính xác kĩ năng vào đối phương 4 lần với E.
  • Thời gian tồn tại tăng từ 2 giây sau đòn cuối cùng lên 4 giây sau đòn cuối cùng.

corkie

jarvan-iv Jarvan IV

 • Hoàng Kì Demacia (E) tốc độ đánh tăng từ 10/13/16/19/22% lên 15/17.5/20/22.5/25%

jarvane

kassadin Kassadin

 • Quả Cầu Hư Không (Q) sát thương tăng từ 70/95/120/145/170 lên 70/100/130/160/190
 • Áp Suất Hư Không (E) năng lượng tiêu hao giảm từ 80 ở mọi cấp xuống 60/65/70/75/80

renekton Renekton

 • Thần Cá Sấu (R)
  • Lượng Nộ hồi mỗi giây tăng từ 5 lên 6
  • Sát thương phép diện rộng tăng từ 30/60/120 lên 40/80/120

rener

ShenIcon Shen

 • Tốc độ hồi máu cơ bản giảm từ 2 xuống 1.7

Shyvana_Square_01 Shyvana

 • Giáp cơ bản tăng từ 27.628 lên 28.05
 • Máu cơ bản tăng từ 594.6 lên 600
 • Sát thương vật lý theo cấp tăng từ 3.4 lên 5
 • Hóa Rồng (R) thay đổi cơ chế, từ hồi 1/2/3 Nộ mỗi 1.5 giây thành 1/1.5/2 Nộ mỗi 1 giây.

Taliyah_Square_0 Taliyah

 • Phi Thạch (Q) 
  • Sát thương thay đổi từ 70/80/100/120/140 thành 50/75/100/125/150
  • Các đòn phụ lên cùng một mục tiêu chỉ gây 45% sát thương (giảm xuống từ 50%).
  • Năng lượng tiêu hao khi sử dụng trên Đất Biến Đổi giảm từ 50% xuống 25%

taliyahq

vayne Vayne

 • Nhào Lộn (Q) sát thương vật lý cộng thêm tăng từ 30/35/40/45/50% lên 30/40/50/60/70% tổng sát thương vật lý.

zyra Zyra

 • Nở Rộ (Q)
  • Tỷ lệ sức mạnh phép thuật tăng từ 55% lên 60%
  • Sát thương tăng từ 60/90/120/150/180 lên 60/95/130/165/200

Khu Rừng Quỷ Dị

Lord_Van_Damm's_Pillager_item Chùy Gai Lãnh Chúa Van Damm (Khu Rừng Quỷ Dị)

 • Chùy Gai Lãnh Chúa Van Damm đã trở lại với các chỉ số và nội tại mới!

+400 máu

+50 sát thương vật lý

+10% giảm thời gian hồi chiêu

Nội tại DUY NHẤT – Về Làm Cát Bụi: Điều khiển tế đàn của bạn sẽ khiến bạn rực cháy, gây 25 (+1 mỗi cấp tướng) sát thương phép mỗi giây lên kẻ địch xung quanh (Gây thêm 50% sát thương lên lính và quái). Điều khiển tế đạn địch khiến đòn đánh thường của bạn thiêu đốt mục tiêu, gây 114 sát thương chuẩn (dựa theo cấp tướng) trong vòng 3 giây.

lvdpillager

jb-intro-divider-2

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here