Trang phục mới

Như trong trang ra mắt ngày hôm qua, nhóm trang phục SIÊU PHẨM gồm 3 trang phục SIÊU PHẨM mới là:

  • SIÊU PHẨM: Ashe
  • SIÊU PHẨM: Ekko
  • SIÊU PHẨM: Katarina

đã có mặt trên PBE để tiến hành thử nghiệm!

project 2

SIÊU PHẨM: Ashe

[TRANG PHỤC HUYỀN THOẠI]

Ashe_Splash_8 AsheLoadScreen_8

ashe

[Chiếc mũ trùm sẽ xuất hiện khi bạn “cách trụ đồng minh hoặc căn cứ của bạn ~2400 đơn vị.”]

asheturn

ashejoke

asheb

asheaa

asheqact

asghew

ashee

ashee2

asher

r3

SIÊU PHẨM: Ashe cũng có giọng nói riêng trong trang phục này:

^BF7273FD5C01A729551F94742D00F1BE53BF8417521E091EE4^pimgpsh_fullsize_distr

^3EB2E3706A48D876667404A417AD008A6E640FD800E89ED1A6^pimgpsh_fullsize_distr

SIÊU PHẨM: Ekko

Ekko_Splash_3 EkkoLoadscreen_3

ekko

ekkoturn

ekkob

ekkopassive

eq1

eq2

ew1

ew2

eshield

e1

ekkor1

ekkor23

^AE861E6D494FFA829E1611C0626730825DF1CF3FD0BD6C8DD4^pimgpsh_fullsize_distr

^137CFA1955E1A173D048A378B7D43B0433278C9F0B81DF9A3F^pimgpsh_fullsize_distr

SIÊU PHẨM: Katarina

Katarina_Splash_9 KatarinaLoadscreen_9

kat

katturn

katb

q1

qmar

katW1

katE

katr

^C7AD57993EED00946393F439E6D306EF0BA13BDE70EBD53903^pimgpsh_fullsize_distr

^8886327727200D80C858D10CEB98761D6E8346BAB82F2E3D06^pimgpsh_fullsize_distr

Mẫu mắt mới

Cùng với nhóm trang phục SIÊU PHẨM mới, chúng ta cũng sẽ có thêm Mẫu Mắt Vệ Tinh!

Mẫu Mắt Vệ Tinh

ward

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here