Tìm hiểu về đóng băng lính trong LMHT

3
4

Tìm hiểu về đóng băng lính trong LMHT

.
Nguồn

3 BÌNH LUẬN

  1. Tóm tắt: Đóng băng hay còn gọi là ép góc, có nghĩa là giữ đàn lính của bạn khỏi phạm vi của đối phương. Điều này giúp bạn ngăn cản được đối phương ăn vàng và KN.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here